Αποστολή περίληψης

Η περίληψη για κάθε πρόταση συμμετοχής στο Συνέδριο πρέπει να γραφεί βάσει των οδηγιών που ακολουθούν και να αποσταλεί στην Οργανωτική Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου 29eeeo@gmail.com.

Έτσι θα μας δοθεί χρόνος να αποσταλούν οι περιλήψεις για κρίση μέσα στον Ιούλιο και να σας επιστραφούν για διόρθωση και επαναποστολή των τελικών περιλήψεων πριν τον Αύγουστο.

Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι περιλήψεις που θα μας αποσταλούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, θα πρέπει να κατατεθούν τα χρήματα που αναλογούν σε κάθε συμμετοχή. Η κάθε συμμετοχή καλύπτει μέχρι δύο επιστημονικές ανακοινώσεις.

Κόστος συμμετοχής
Οδηγίες συγγραφής περίληψης