Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο συνέδριο πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 15 Μαΐου 2019 – παράταση προθεσμίας: 25 Ιουλίου 2019. Για τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: