Θεματικές ενότητες συνεδρίου

  • Λαχανοκομία
  • Δενδροκομία
  • Αμπελουργία
  • Ανθοκομία/Αρχιτεκτονική Τοπίου
  • Φαρμακευτικά/Αρωματικά φυτά
  • Τεχνολογίες Αιχμής στη Γεωργία