Οργανωτική επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή:

 • Σαλάχας Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Μπαρούχας Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Σάββας Δημήτριος, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • Λιόπα-Τσακαλίδη Λίτσα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Πατάκας Άγγελος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Κλάπα Μαρία, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), Πάτρα
 • Πετρόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
 • Μανουσόπουλος Ιωάννης, Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, ΕΛΓΟ Δήμητρα
 • Μιχαλόπουλος Βασίλειος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα
 • Μπιλάλης Δημήτριος, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • Μολασιώτης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θεσσαλονίκης
 • Τσιρογιάννης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Αλεξόπουλος Αλέξιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Λουλακάκης Κων/νος, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 • Κατσούλας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μαγγανάρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Τζωρτζάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Γραμματεία:

 • Πανταζόπουλος Γεώργιος, ΕΤΕΠ
 • Σοφία – Άννα Μπάρλα, Υποψήφια Διδάκτωρ
 • Παναγιώτης Κουτσούμπας, Τεχνολόγος Γεωπόνος, MSc