Σημαντικές ημερομηνίες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος ως 15 Μαΐου 2019
*παράταση προθεσμίας: 10 Ιουνίου 2019
*παράταση προθεσμίας: 10 Ιουλίου 2019
*παράταση προθεσμίας: 25 Ιουλίου 2019

 

Αποστολή περίληψης ως 21 Ιουνίου 2019
*παράταση προθεσμίας: 10 Ιουλίου 2019

 

Πληρωμή συμμετοχής

βλέπε (Κόστος Συμμετοχής- Registration)

 

ως 21 Ιουνίου 2019 (α’ περίοδος)
ως 30 Αυγούστου 2019 (β’ περίοδος)
μετά από 1 Σεπτεμβρίου 2019 (γ’ περίοδος)