Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε πως η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο συνέδριο παρατείνεται έως 10 Ιουνίου 2019.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος